marți, 22 iunie 2010

Liberty Parade !.

24 Iulie.
Intrare gratuita.
Constante - intre Venus si Saturn.Fara alte cuvinte:    LIBERTY PARADE !!!.


You got to free your mind !.

Alb.

Stai !. Tu, da, tu. Inchide ochii, alb.

Perfect ( shit ).

Nu, astazi nu am chef de egoism, nu vreau narcisism.